Phong thủy nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng và những lưu ý về phong thủy cần biết

Do quan niệm vạn vật tương tác (mọi vật đều có tác động qua lại), các nhà Phong Thủy cho rằng những vật thể chung quanh đều có một sức ảnh hưởng nhất định đối với Thiết kế nội thất nhà hàng. Sức ảnh hưởng này có thể chia ra làm hai loại chính, đó là tác động vô tình và tác dộng hữu tình. Tác động vô tình là tác động xấu, còn tác động hữu tình là tác động tốt.
ĐƯỜNG SÁ
Đường sá có nhiều hình thức ảnh hưởng khác nhau đối với nhà ở, dưới đâv là các cách cuộc cát hung điển hình liên quan tới đường sá (về sông nước cũng luận giống vậy.)
Thương sát
Thương sát là lực lượng làm tổn thương người trong bản trạch. Trước nhà có con đường dâm thẳng tới là cuộc thương sát. Phạm điều kỵ này chủ về sức khỏe người trong nhà ngày càng suy thoái, hoặc có tai họa thương tật, v.v…
Xung bối sát
Con đường đâm thẳng tới phía sau lưng nhà là cuộc xung bôi sát, chủ về bị tiểu nhân quấy nhiễu, chủ nhân cho dù có biểu hiện tốt hay thật thận trọng cũng không được cấp trên chiếu cố.
Tà thương sát
Có con đường đâm xéo tới nhà, chủ về việc dễ phát sinh những điều ngoài ý muốn làm hao tài phá của. Đâm xéo bên trái tức phương vị Thanh Long bị tổn thương, là chủ về đàn ông bị tổn hại. Đâm xéo bên phải tức phương vị Bạch Hổ bị tổn thương, là chủ về phụ nữ bị tổn hại. Tiêm xạ có nghĩa là mũi nhọn bắn tới. Có hai con đường bên phải bên trái giao nhau thành góc nhọn hình tam giác xung thẳng tới phía trước nhà là phạm kỵ tiêm xạ sát; chủ về việc vì tiền bạc mà mất đạo nghĩa, tiền tài hao phá, chủ nhân cũng có thể bị nhiều bệnh tật.