Phong thủy nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng hợp phong thủy

Tính chất của các tài liệu là phương tiện biểu đạt bản thân bạn và sản phẩm của bạn. Số lượng sản phẩm bán ra thường phụ thuộc vào sản phẩm được giao.
Vì vậy, thật vô ích khi bạn cứ ghi chép những yêu cầu và thắc mắc của khách hàng, tốt hơn hết là thay các công cụ viết và tập giấy bằng cách xếp đặt của bản thân mình.
Nhân viên Thiết kế nội thất nhà hàng cần dược sự ủng hộ để củng cố sự quyết tâm và tinh thần của họ. Hình ảnh hay vật kỷ niệm của những người thân yêu đặt trên bàn làm việc sẽ chuyển đến họ sự động viên này.
Các con số mang tính quyết định
Nếu bạn thao tác với các con số 12 giờ mỗi ngày thì đây là sự phân loại của bạn. Đếm bất kỳ thứ gì, đồng đô la, bảng kiểm kê hàng hóa, sổ sách kế toán, tài liệu, các bộ phận, là lý do để sắp xếp bàn làm việc một cách có hệ thống.
1. Ở giữa mặt bàn, biểu thị cho sức khỏe tài chính, phải được bài trí thoáng đãng. Đối với mỗi dự án, mỗi thời điểm, hoặc bất cứ cái gì liên quan đến công việc kinh doanh của bạn phải được để tách riêng ra, những thứ nhắc nhở bạn cần phải làm gì.
2. Bởi vì các con số không mang tính chủ quan, và những gì được viết ra, xếp đặt các mẫu giấy và các tài liệu viết dưới dạng các mảnh lắp ghép đặc biệt sẽ góp phần tạo nên một cách tiếp cận có đo lường để tiến hành việc phiên dịch.
3. Việc tính toán có cân nhắc hoặc là bản in vi tính cuối cùng là sản phẩm của bạn trong việc kinh doanh. Tương lai của bạn phụ thuộc vào hiệu quả của sản phẩm của bạn. Vì vậy, xếp đặt máy in ở khu vực cá nhân và tương lai sẽ giúp công việc của bạn có đầy đủ năng lực và viễn cảnh tốt đẹp của tương lai.
4. Khi bạn phải dương đầu với sự đãng trí, hãv làm việc chậm lại, giữ hình ảnh và vật kỷ niệm của những người thân yêu ở giữa góc tương lai và góc mối quan hệ trên bàn làm việc.
5. Một cái máy vi tính có thể là một thư viện thông tin có thể phục vụ cho tiến trình ra quyết định. Để nhắc nhở bạn sử dụng nó như một trợ thủ đắc lực, hãy đặt Ĩ1Ó ở khu vực mối quan hệ trên bàn làm việc.
Xếp đặt máy fax ỗ khu vực lòng thương cảm, nhắc nhở bạn tìm kiếm sự ủng hộ và giữ mình trong trạng thái đang làm việc.