Phong thủy nhà hàng

Chọn và sử dụng rèm cửa đúng cách

Chọn và sử dụng rèm cửa, màn cửa
Chọn vải màn nên chọn loại sọù nhỏ, săn và đều, mật độ sçri ngang sọ-i dọc đều nhau, không bị xô, không lỗi sợi, lỗ dệt vuông góc, không thưa quá, chóng rách, nhưng cũng không dảy quá, nóng. Đường đố (tức 2—3 sọi dệt khít lại thành kẻ dọc, kẻ ngang) phải thật đều, và đô dày thì bền hơn đố thưa, khi giặt ít bị xô, lâu rách, màn đứng, trông đẹp hơn. Vải màn không cần trắng lắm, vì tầy trắng nhiều chừng nào thì màn lại chóng rácli chừng ấy. Mặt vải màn công kliông cần phải cứng nhiều (tức bò nhiều) vi sau này chì giặt 1—2 lần là lớp hồ sẽ bị rũ hết.
Khi dùng màn không nên treo quá căng, khi giặt màn khỏng nên vò xát mạnh và không nên vắt kiệt nưởc, màn sẽ chỏng rách.
Chọn và bảo quản dây chun
Dây chun cỏ nhiều loại : chun vải, chun tơ hỏa học, chun mộc…, mỗi loại lại có nhiều cỡ, nhiều qv.y cácJi khác nhau như chun 7 cm, 9 cm, 10 cm, chun cải hoa, kẻ sọc, trắng…
Khi mua chun nên chọn loại dệt liên mại, khống cố gọ-u sóng nhiều (sợi nối, sợi chìm), nựit độ sợi trốn dâv chun càng dàv, mịn càng tốt. Kéo íừxig đoạn dày chun đưa lên ảnh sáng xem từng sợi dây cao su nhỏ ở trong cỏ đoạn nào đứt khòng, nếu có sau này chỗ ấv dễ đứt, chỏng hỏng. Nhìn suổt cả đoạn, dây chun, nếu không có chỗ nào lỗi sợi, thiếu SỌ’Ì và không X1Ì lông là dây chun tốt, đúng qui cách.
Không nên « vui tay quá trớn» kéo dáy chun dài gắp đôi độ dài của nó (một mét kéo thành hai). Kéo quá độ ăo giãn của cao su, dày chun sẽ chóng đứt. Quần áo có tra dày chun klii giặt nên rũ sạch xà phòng và kh ng nẻn đun nấu. Không nên. đê dày chun gàn băng phiến vi sẽ làm giảm chẩt lượng cao su, cũng không nên đễ chỗ ầm ướt dễ làm hỏng dảy chun.