Phong thủy nhà hàng

CHọn Thiết kế nhà hàng hướng tây bắc

Giường ngủ giá rẻ tphcm giá 1 triệu

THIẾT KẾ NHÀ HÀNG HƯỚNG TÂY BẮC
Mặt trời dần dần lặn ở hướng Tây, khi mu đêm sắp buông xuống thì hướng Tây Bắc là bia thị đường chân trời trước khi mặt trời lặn xuốngị Lúc này sự vật đều đã hoàn thành, tất cả đd đến tận cùng, tất cả kết quả và thu hoạch đổ hiện ra vào lúc này, đồng thời gồm có ý tươn cất giữ trong đó.
Hướng Tây Bắc có tướng tốt
– Hướng Tây Bắc có nhà hàng kho.
-Hướng Tây Bắc cao, hướng Đông Nam thâ
-Hướng Tây Bắc có ngọn núi.
-Có ngôi nhà hàng nhỏ hơi cao hơn ngôi nhà hàng chủ, nhưng lớn dưới 1/3 của ngôi nhà hàng chủ nằm ở hướng TAy Bắc.
– Phần nhô ra ở hướng Tây Bắc không vượt <|U!Í 1/3 căn nhà hàng chủ. Ngôi nhà hàng nằm ở tướng tốt hướng Tây Bắc ảnh liơởng của nó gồm: -Tính cách độc lập, mọi việc đều kiên trì đến -Có được danh tiếng tốt và địa vị trong xã – Uy tín tốt. -Biết sử dụng người tài, sự nghiệp kinh doanh lỗ thành công. -Tinh lực dồi dào, tư chất thông minh bẩm inh. – Gia vận hưng thịnh, tiền vào như nước. – Có tín ngưỡng tôn giáo mãnh liệt. -Hành vi chính trực, nghiêm túc cố gắng. Những người sống ở hướng Tây Bắc có phong ịiiy tốt, sức khỏe tâm lý đều khỏe mạnh, chí hướng kg lớn, vì sức sống dồi dào, cho nên khi làm việc tràn đầy lòng hăng hái, không ngại khó khăn. Bất luận trong hoàn cảnh ác liệt thế nào cũn), đều có thể vượt qua, làm đến nở mặt ncì mày v:i đạt được sự tin tưởng và được đánh giá cao. Các nhà hàng doanh nghiệp dưới tác dụng của phong thủy tốt, hoàn toàn nắm bắt dược tình thê có lợi, tự tin, có quyền uy, biết sử dụng nhân tài. Ngòm việc được câp dưới kính phục ra, còn vì tư tưởnd đặc biệt mà được thành công lớn. Cho dù là nhân viên thông thường, cũng sẽ vi năng lực lãnh đạo và tinh thần siêng năng chịu khó mà được đề bạt. Kết quả của việc không ngừnd nỗ lực không những sẽ có danh tiếng và địa vj xã hội, mà cũng sẽ tích lũy được tài sản tươrid đôi nhiều. Nhưng nếu Phong Thủy không tốt, những ngư